PL EN
     
Strona g��wna Oferta Cennik Kalendarz Galeria Atrakcje KontaktRezerwat przyrody Helskie Wydmy

Helskie Wydmy
{{{Opis_zdjcia}}}
Rezerwat przyrody Helskie Wydmy
Rodzaj rezerwatu florystyczny
Pastwo  Polska
Data utworzenia 2006
Powierzchnia 108,48 ha
Pooenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Helskie Wydmy
Helskie Wydmy
Ziemia 54°39′31,19″N 18°45′58,41″E
Rezerwaty przyrody w Polsce

Rezerwat przyrody Helskie Wydmy – florystyczny rezerwat przyrody na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Mierzei Helskiej, utworzony w 2006 roku, o powierzchni 108,48 ha. Rezerwat znajduje si w czci cyplowej mierzei na obszarze gminy miejskiej Hel. Ochronie rezerwatu podlega fragment wydmowego brzegu morskiego oraz specyficzne stanowiska rolinnoci wydmowej, ekosystemy murawowe, wrzosowiskowe i lene, w szczególnoci bogate stanowiska porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego, oraz znajdujcy si tu las iglasty.

Utworzenie rezerwatu

Rezerwat zosta utworzony rozporzdzeniem Nr 91/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Helskie Wydmy”, Dziennik Urzdowy Województwa Pomorskiego Nr 128 poz. 2665[1].

Pooenie i charakterystyka

Powierzchnia rezerwatu „Helskie Wydmy” wynosi 104,74 hektara[1]. Obejmuje on stosunkowo wski pas terenu o ksztacie zblionym do trapezu, szerokoci od ok. 380 do ok. 480 metrów i dugoci okoo 2300 metrów, pooony duszymi bokami na kierunku poudniowy wschód-pónocny zachód[2]. S to tereny Skarbu Pastwa, zarzdzane przez Nadlenictwo Wejherowo oraz Urzd Morski w Gdyni. Rozporzdzenie tworzce rezerwat wyznaczyo take otulin rezerwatu, któr jest obszar play o powierzchni 7,62 hektara, pooony pomidzy lini brzegow a podnóem wydm przednich, wyznaczajcych granic rezerwatu od strony morza, czyli wzdu jego pónocno-wschodniej granicy[1][2], w celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagroeniami ze strony dziaalnoci ludzi. Zostao to uzasadnione tym, e z pozostaych stron rezerwat ssiaduje z gruntami pod zarzdem Nadlenictwa Wejherowo oraz zamknit jednostk wojskow[1]. Wzdu poudniowo-zachodniej granicy rezerwatu biegnie trasa linii kolejowej nr 213[2].

Rodzaj rezerwatu zosta okrelony jako florystyczny (Fl)[1].

Ze wzgldu na dominujcy przedmiot ochrony jest to rezerwat typu biocenotycznego i fizjocenotycznego (PBf), podtyp biocenoz naturalnych i pónaturalnych (bp). Ze wzgldu na gówny typ ekosystemu w rezerwacie jest to typ wydmowy (EWd), podtyp wydm nadmorskich (wn)[1].

Ochrona

Solanka kolczysta (Salsola kali L.)

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i lenych, w szczególnoci bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego[1].

Na terenie rezerwatu wystpuje unikatowy w Polsce naturalny krajobraz wydmowy, a obecno rzadkich i zagroonych gatunków rolin i grzybów chronionych nadaj mu wybitne walory przyrodnicze[1].

Do najwartociowszych populacji rolin i grzybów wystpujcych na „Helskich Wydmach” nale[1]:

W rezerwacie wystpuje 5 typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej UE, w tym 2 siedliska o znaczeniu priorytetowym: wydmy szare oraz wydmy bezwapienne z bayn czarn[1].

Wystpuj take populacje chronionych gatunków zwierzt, w tym obecnych na licie Dyrektywy Ptasiej UE[1].

 

ródo / autor opisu: pl.wikipedia.org
 
 WYBIERZ ATRAKCJE
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad Pwyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybostwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrzea
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw
Jurata - trasy rowerowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej


Odwiedziny:
Dzisiaj: [ 49 ]
Wszystkie: [ 294833 ]

Online: [ 1 ]
Rekord online: [ 150 ]
 
Strona g��wna
Atrakcje
 
Oferta
Galeria
 
Cennik
Kontakt
 
Kalendarz    
Wykonanie: Konrad Kucharski