PL EN
     
Welcome Facilities Price List Calendar Photos Attractions Contact & MAP
 ATTRACTIONS


Fokarium w Helu

 
Fokarium
Fokarium – W g??bi przysta? portowa
Foka w fokarium

Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda?skiegofokarium (placówka naukowo-badawcza) Stacji Morskiej zarz?dzany przez Wydzia? Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gda?skiego znajduj?ce si? w Helu przy Bulwarze Nadmorskim.

Fokarium sk?ada si? z kompleksu trzech basenów hodowlanych, kilku ma?ych basenów-separatek (dla osobników m?odych i chorych wymagaj?cych rehabilitacji) i budynku dydaktyczno-laboratoryjnego z sal? seminaryjn? i laboratoriami. Placówka prowadzi dzia?alno?? naukow?, której celem jest odtworzenie kolonii foki szarej w akwenie po?udniowego Ba?tyku.

Zadania placówki

  • Trwa?e zabezpieczenie gatunku przed wygini?ciem
  • Organizacja kursów dla grup dydaktycznych
  • Odtworzenie lokalnego ekosystemu przez wprowadzenie gatunku uznanego za wyt?piony na ww. akwenie
  • Pog??bianie bada? nad grup? ssaków morskich
  • Rozszerzenie oferty edukacyjnej dotycz?cej ekologii Morza Ba?tyckiego
  • Powi?kszenie infrastruktury dydaktycznej i badawczej placówki
  • Dalekowzroczna rewitalizacja funkcji miasta Hel z pro-militarnych na pro-turystyczne

 

Kontakt:

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda?skiego

 

ul. Morska 2

 

84-150 Hel

 

tel. 58 675 - 08 - 36/

fax 58 675 - 04 - 20

 

e-mail hel@univ.gda.pl

 

http://hel.hel.univ.gda.pl/


POWRÓT

?ród?o: wikipedia.org
ATTRACTIONS
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi?
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad P?wyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybo?stwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrze?a
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw


Visits:
Today: [ 38 ]
Total: [ 236652 ]

Online: [ 1 ]
Record online: [ 150 ]


 
Welcome
Attractions
 
Facilities
Photos
 
Price List
Contact
 
Calendar    
Realisation: INPAKO Konrad Kucharski