PL EN
     
Welcome Facilities Price List Calendar Photos Attractions Contact & MAP
 ATTRACTIONS


Rezydencja wypoczynkowa Prezydenta RP

 

Zdj?cia - ciekawe miejscaZdj?cia - Rezydencja Prezydenta RP

?ród?o / autor zdj??: commons.wikimedia.org

 

W Helu znajduje si? równie? prezydencki o?rodek wypoczynkowy. W o?rodku wakacje sp?dzali m.in. Aleksander Kwa?niewski i Lech Kaczy?ski. Letni? Rezydencj? Prezydenta RP odwiedzili równie?, podczas swoich wizyt w Polsce, m.in. Angela Merkel oraz George W. Bush.

Cz?sto mówi si?, ?e rezydencja ta mie?ci si? w Juracie. Nie jest to jednak prawda. Wprawdzie o?rodek korzysta z mediów doprowadzonych z Juraty, ale mie?ci si? w granicach administracyjnych Helu. Ten b??d pope?nia nawet Kancelaria Prezydenta, a za ni? polskie oraz mi?dzynarodowe media. Dzieje si? tak mimo licznych wypowiedzi oraz konferencji dotycz?cych tego b??du organizowanych przez w?adze Helu.

Centrum Konferencyjno – Reprezentacyjne

Jurata - Hel przy ul. Helskiej 3

 

 

Informacja turystyczna Hel

Promocja Miasta, ul. Wiejska 50,

tel. 058 6750545,

pn.–pt. 8.00–15.00.

 

Informacja Turystyczna,

ul. Wiejska 78,

tel. 058 6751010 
ATTRACTIONS
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi?
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad P?wyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybo?stwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrze?a
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw


Visits:
Today: [ 31 ]
Total: [ 236645 ]

Online: [ 1 ]
Record online: [ 150 ]


 
Welcome
Attractions
 
Facilities
Photos
 
Price List
Contact
 
Calendar    
Realisation: INPAKO Konrad Kucharski