PL EN
     
Welcome Facilities Price List Calendar Photos Attractions Contact & MAP
 ATTRACTIONS


Park linowy Ju- huu!!! w Juracie to nowy sposób na aktywne sp?dzanie wolnego czasu w parku stworzonym w naturalnym ?rodowisku. Park tworz? specjalnie przygotowane systemy linowe rozwieszone na drzewach na wysoko?ci 5-8 metrów.
Powietrzna 150 metrowa trasa sk?ada si? z przeszkód o ró?nym stopniu trudno?ci, dzi?ki czemu wspinaczka w parku linowym to wypoczynek dost?pny dla ka?dego. Park linowy to wspania?a zabawa dla ca?ej rodziny: dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Powietrzne atrakcje Parku Ju- huu!!!: mosty, k?adki, liany, tyrolka, hu?tawki zapewniaj? niezapomniane wra?enia, adrenalin? i aktywny wypoczynek na ?wie?ym powietrzu. Dla kogo Park Linowy Ju-huu?
Park Linowy Ju-huu!!! to super zabawa dla ka?dego, jedynym kryterium jest wzrost powy?ej 130 cm oraz posiadanie obuwia sportowego. Nie ma limitu wiekowego. Osoby niepe?noletnie mog? przej?? Park tylko za pisemn? zgod? rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Park linowy "Ju-huu!!!"
Al. Wojska Polskiego 5-7
84-141 Jurata
tel. 604080443
       607886070
       607765126
parklinowy@ju-huu.pl

 

?ród?o: http://www.jurata.com
ATTRACTIONS
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi?
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad P?wyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybo?stwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrze?a
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw


Visits:
Today: [ 26 ]
Total: [ 236640 ]

Online: [ 1 ]
Record online: [ 150 ]


 
Welcome
Attractions
 
Facilities
Photos
 
Price List
Contact
 
Calendar    
Realisation: INPAKO Konrad Kucharski